Saulīte - Nodarbību saraksts

Rotaļnodarbības mācību satura apguvei 2018./2019. m.g.

  Grupa „Saulīte”

 

 

PIRMDIENA

 9.00. Mūzika

 

9.30  Fiziskā izglītība un veselība(telpā)

 

 

 

 

 

 

OTRDIENA

Latviešu valoda

 

Vizuālā māksla

 

Matemātika

 

10.00. Fiziskā izglītība un veselība(dabā)

 

 

TREŠDIENA

Matemātika

 

9.30  Mūzika

 

Mājturība un tehnoloģijas

 

10.30 Fiziskā izglītība un veselība(dabā)

 

 

 

CETURTDIENA

9.00  Fiziskā izglītība un veselība(telpā)

 

Sociālās zinības un ētika

 

Vizuālā māksla

 

 

 

 

PIEKTDIENA

Latviešu valoda

 

Vizuālā māksla

 

Dabaszinības

 

10.30 Fiziskā izglītība un veselība(dabā)