Mēnestiņš - Nodarbību saraksts

Rotaļnodarbības mācību satura apguvei 2018./2019.m.g.

 

Grupa „Mēnestiņš”

 

PIRMDIENA

 9.00 Fiziskā izglītība un veselība (telpā )

 

 9.30. Mūzika

 

Sociālās zinības un ētika

 

 

OTRDIENA

Vizuālā māksla

 

Latviešu valoda

 

Dabaszinības

 

10.30   Fiziskā izglītība un veselība (dabā)

 

 

TREŠDIENA

9.00 Fiziskā izglītība un veselība ( telpā )

 

Vizuālā māksla

 

Mājturība un tehnoloģijas

 

 

 

 

CETURTDIENA

Matemātika

 

Mājturība un tehnoloģijas

 

10.30 Fiziskā izglītība un veselība ( dabā)

 

 

PIEKTDIENA

9.00. Mūzika

 

Latviešu valoda

 

10.30 Fiziskā izglītība un veselība ( dabā )