Jumītis - Dienas režīms

  GRUPAS DIENAS REŽĪMS

 

Bērnu pieņemšana

 

7.00

Rīta vingrošana

 

8.10

Brokastis

 

8.30

Rotaļnodarbības*

 

9.00

Pastaiga

 

10.50

Atgriešanās no pastaigas,

gatavošanās pusdienām           

12.10

Pusdienas

 

12.25

Miegs

 

12.55

Pakāpeniska celšanās, rotaļas

 

15.20

Launags

 

15.55

Rotaļas, patstāvīgā darbība, gatavošanās pastaigai

16.15

Pastaiga

 

16.45

Došanās mājās

 

18.00