Jumītis - Nodarbību saraksts

Rotaļnodarbības mācību satura apguvei 2018./2019. m.g.

Grupa „Jumītis”

 

PIRMDIENA

 Matemātika

 

 10.00. Mūzika

 

Vizuālā māksla

 

11.30. Fiziskā izglītība un veselība (dabā)

 

 

OTRDIENA

Latviešu valoda

 

Mājturība un tehnoloģijas

 

11.30. Fiziskā izglītība un veselība (dabā)

 

 

TREŠDIENA

 Sociālās zinības un ētika

 

Latviešu valoda

 

10.30. Fiziskā izglītība un veselība (telpā)

 

Mājturība un tehnoloģijas

 

 

CETURTDIENA

9.00. Mūzika

 

Latviešu valoda

 

Vizuālā māksla

 

10.30.  Fiziskā izglītība un veselība (telpā)

 

 

PIEKTDIENA

Dabaszinības

 

Mājturība un tehnoloģijas

 

Latviešu valoda

 

11.30. Fiziskā izglītība un veselība (dabā)