Ausmiņa - Dienas režīms

 GRUPAS DIENAS REŽĪMS

Bērnu pieņemšana

 

7.00

Rīta vingrošana

 

8.00

Brokastis

 

8.20

Rotaļnodarbības

 

9.00

Pastaiga

 

10.20

Atgriešanās no pastaigas,

gatavošanās pusdienām           

11.50

Pusdienas

 

12.15

Miegs

 

12.45

Pakāpeniska celšanās, rotaļas

 

15.05

Launags

 

15.40

Rotaļas, patstāvīgā darbība, gatavošanās pastaigai

16.00

Pastaiga

 

16.30

Došanās mājās

 

18.00