Ausmiņa - Nodarbību saraksts

Rotaļnodarbības mācību satura apguvei 2018./2019. m.g.

Grupa „Ausmiņa”

 

PIRMDIENA

Sociālās zinības un ētika

Vizuālā māksla

9.50 Fiziskā izglītība un veselība (telpā)

 

 

 

 

OTRDIENA

Mājturība un tehnoloģijas

Dabaszinības

11.00   Fiziskā izglītība un veselība (dabā)

 

 

 

 

TREŠDIENA

9.00 Mūzika

 

Latviešu valoda

 

Vizuālā māksla

 

11.00 Fiziskā izglītība un vesel.ība ( dabā )

 

 

CETURTDIENA

Matemātika

 

9.30. Fiziskā izglītība un veselība ( telpā )

 

 

 

 

PIEKTDIENA

Latviešu valoda

 

9.30 Mūzika

 

Mājturība un tehnoloģijas

 

11.00 Fiziskā izglītība un veselība ( dabā )