Atpakaļ

Forums vecākiem 09/04/2015

DIENAS KĀRTĪBA

"Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs",

Mihaila ielā 3, Daugavpils

18.04.2015. 

9.30

Foruma dalībnieku reģistrācija.

 

10.30

Vecāku foruma atklāšana

 

10.40

Forumu nozīme-pilsoniska līdzdalība.

 

Oskars Zuģickis

Ilze Onzule

11.00

  1. Karjeras prasmju pilnveide bērnu dzīvē (latv.val)

Mārīte Kravale – Pauliņa, DU Karjeras un iniciatīvu atbalsta centra vadītāja

11.30

  1. Vecāku iespēja līdzdarboties lēmumu pieņemšanā . Krāslavas pamatskolas piemērs. Bērni – vecāku spogulis. (latv. val)

Velta Daņiļeviča – Krāslavas pamatskolas psiholoģe

12.00

  1. Vecāku un skolas sadarbība. Daugavpils 17.vidusskolas  piemērs. Emocionālā un seksuālā jaunieša veselība. (kr.val)

Marina Pučka – Daugavpils 17.vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā

12.30

  1. Vecāki un bērni: savstarpējo attiecību māksla  

(kr. val)

Anastasija Petrovska - Daugavpils pilsētas psihologu metodiskās apvienības vadītāja

13.00

  1. Mana Balss - sabiedrības līdzdalības platforma

( latv. val)

Armands Astukevičs - portāla ManaBalss.lv pārstāvis

13.30

PUSDIENAS

 

14.50

Darbs grupās:

 

zaļie

Karjeras un izaugsmes jautājums un sadarbība starp iestādēm.

Santa Ceirāne, Mārīte Kravale-Pauliņa

dzeltenie

Vecāku, skolas un pašvaldības sadarbības iespējas. Projektu nozīme.

Evelīna Balode, Armands Astukevičs

zilie

Interešu izglītības prioritāšu noteikšana 

Agnese Jurģīte

oranžie

Veselīga dzīvesveida nodrošināšana pašvaldībā un vecāku iespējas līdzdarboties

Marina Pučka

sarkani

Vasaras nodarbinātība. Nometnes.

Dace Ozerska, Edīte Ivanova

violetie

Vecāku aktivizēšana un ieinteresēšana.

Velta Daņiļeviča, Anastasija Petrovska

15:50

Darba grupu ziņojumi:

 

17.00

Foruma noslēgums.