23/03/2018

"Rakstu raksti"

Cienījamie vecāki!

Aicinām Jūs piedalīties

izstādē “ Mūsu saimes rakstu raksti”.

Izstāde tiks veidota no katra bērna un darbinieka individuālā raksta.

Raksta veidošanas instrukcija ir pieejama pie grupas skolotājām.

Gatavu rakstu (iekrāsotu kvadrātā bez cipariem) lūgums nodot skolotājām izstādes noformēšanai līdz 10.aprīlim.


Lasīt tālāk

25/01/2018

Ceļojums pa Labijas zemi

Vai Jūs esat bijuši Labijas zemē? Nepazīstat tādu?! Bet mūsu bērni pazīst to ļoti labi. Tā ir labās uzvedības zeme. Un bērni pa to ceļo katru dienu.

     Šodien, 25.janvārī, grupas " Jumītis" un "Laimīte" bērni satika šeit Nezinīti. Viņš gan uz šo zemi ieradās pirmo reizi. Un tas bija manāms jau no paša sākuma. Nepateicis nevienam "Labrīt", sāka skraidīt pa zāli, svilpot un grūstīties. Viņš nemaz nezināja, ka, kādu satiekot, vajag sasveicināties! Un tas nebija vienīgais par ko Nezinītis nezināja. Bērni mācīja Nezinītim kā jāuzvedas pie galda, rotaļu laikā, nodarbību laikā, pastaigas laikā. 

     Nezinītis ļoti centās iemācīties labās uzvedības noteikumus un bija ļoti pārsteigts, ka bērni gan zina noteikumus, gan prot tos ievērot!

     Pasākums tika organizēts APU ( atbalsts pozitīvai uzvedībai) programmas realizācijas iestādē ietvaros.

    Aicinām arī Jūs, mīļie vecāki,  mājās kopā ar saviem bērniem turpināt  ceļojumu pa Labijas zemi!


Lasīt tālāk

22/01/2018

Sniega dienas

     Kaut arī mūsu pilsētu nav pārklājusi bieza sniega sega, tomēr varam aktīvi baudīt ziemas priekus, lai bērni iepazītu un izmēģinātu visdažādākās aktivitātes uz sniega. Tas dod iespēju lieliski pavadīt laiku, izbaudīt prieku un radīt patīkamas atmiņas.

     Atskatoties uz aizvadīto sniega nedēļu, prieks, ka baltajā sniegā bija redzamas smaidīgas bērnu sejiņas, jūtama liela centība un vēlme izpildīt visus uzdevumus, dzirdami dzidrie bērnu smiekli, pēc kā secinām, ka  arī ar neliela daudzuma sniega, var sagādāt bērniem lielu prieku un pasākums bija patiesi izdevies!

    Ziema  bērniem ir kā brīnumzeme, kurā var celt sniegavīrus, pikoties, vizināties ar ragaviņām un slēpot. Izmantojiet šo iespēju, lai bērni izkustētos un  arī radoši attīstītos.

   Lai visiem pozitīvas emocijas, baudot ziemu un balto sniegu!


Lasīt tālāk

16/01/2018

Atbalsts pozitīvai uzvedībai

     Pagājušajā mācību gadā mūsu iestāde iesaistījās pilsētas mēroga atbalsta programmas APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) ieviešanas procesā pirmsskolās.

     APU balstās uz trim pamatvērtībām: DROŠĪBA, CIEŅA , ATBILDĪBA.

APU programmas pamatideja: uzvedību var iemācīt un mainīt.

APU mērķis: sekmēt izglītojamo pozitīvo uzvedību, veicināt sevis paškontroli,  palīdzēt ikkatram kļūt par atbildīgu personību, veicinot sociāli emocionālo un morālo attīstību. Iestādē ir svarīgi uzturēt drošu vidi, kur visi viens pret otru izturas ar cieņu. To var panākt ar atbildību par savu rīcību.
     Iestādes APU komanda sadarbībā ar bērniem izstrādāja skaidri saprotamus pozitīvās uzvedības noteikumus katrai iestādes telpai, pastaigai iestādes teritorijā un ārpus tās. Katram noteikumam ir  atbilstošs attēls. Tādējādi noteikumus mācīties var bērni, kuri jau prot lasīt un tie, kuri vēl mācīsies.

Darbojoties šajā programmā bērnu ieguvumi ir:

*Bērnu uzvedības paškontrole

*Problēmsituāciju mērķtiecīga analīze

*Pozitīvi emocionāla vide

*Cieņa, atbildība drošība (pret sevi, savu tuvāko, apkārtesošajiem).

     Atbalsta programma ļauj izcelt bērna uzvedībā labāko, uzslavēt un iedrošināt viņa centienus, kas kopumā  motivē ievērot noteikumus iestādē.  Pozitīva uzvedība ir ļoti svarīga bērna turpmākajām gaitām skolā, jo izglītojamo mācību grūtības ir tieši saistītas ar uzvedības problēmām. Palīdzot bērniem būt sekmīgiem un disciplinētiem, tiek ielikti pamati viņu veiksmīgai zināšanu un prasmju ieguvei un socializācijai.

Vecāku līdzdalība pozitīvās uzvedības veidošanā:

*Uzvedības normu ievērošana mājās

*Uzvedības normu ievērošana sabiedriskās vietās

*Noteikumu aktualizēšana ģimenes lokā

*Pedagogu un vecāku sadarbība bērnu pozitīvās uzvedības veicināšanā.


Lasīt tālāk

28/12/2017

Aicinājums

Daugavpils Svētā Pētera ķēdes

Romas katoļu baznīcā, Rīgas ielā 39

sestdien, 06.01. plkst.18.00

aizlūgums par mūsu bērnudārza bērniem, viņu ģimenēm un darbiniekiem.

Atvērsim savas sirdis labestībai kopīgi piedaloties svētajā Misē.

 

vadītāja Skaidrīte Rebekina


Lasīt tālāk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31