Pulciņi

  • Iestādē darbojas interešu izglītības pulciņš - tautas deju pulciņš "Ritenītis". Pulciņš strādā pēc speciāli izstrādātas programmas.Pulciņu apmeklē vecākās un sagatavošanas grupas bērni. Pulciņa nodarbības tiek organizētas pēcpusdienas cēlienā. Pulciņu vada iestādes mūzikas skolotāja .

Mūzikas skolotāja Irina Kožokara

 

  • Ar sagatavošanas un vecākās grupas bērniem individuāli nodarbojas  skolotāja logopēde Ilona Valentanaviča. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā -  trešdienās( pēcpusdienā) un piektdienās (rīta cēlienā). 

 

Iestādē ir iespēja apmeklēt  angļu valodas un sarīkojuma deju  maksas pulciņus  pēc vecāku vēlēšanās.

  • Angļu valodas pulciņš– bērniem sākot no vecākās grupas. 

Skolotāja Alla Hohlova

 

Izglītība – augstākā pedagoģiskā pēc specialitātes angļu valodas skolotāja, otrā augstākā izglītība pēc specialitātes pirmsskolas skolotāja.

Darba pieredze-28 gadi (ar pirmsskolas vecuma bērniem), tai skaitā 15 gadi – angļu valodas pasniegšana pirmsskolas vecuma bērniem.

·        Aizstāvēts diplomdarbs pēc tēmas „Angļu valodas apgūšanas īpatnības pirmsskolas izglītības iestādē”.

·        Strādā pēc savas speciāli izstrādātas un aizstāvētas angļu valodas apgūšanas programmas pirmsskolas vecuma bērniem.

·        Ir ieguvusi tiesības sniegt privātprakses pakalpojumus interešu izglītības programmas īstenošanā „Angļu valoda pirmsskolas vecuma bērniem”

  Par programmu

 

 

  • Sarīkojuma deju pulciņš– bērniem sākot no vecākās grupas.

Skolotājs Leonīds Tihonovs

Izglītība- Daugavpils Pedagoģiska Universitāte, profesionālo deju skolotāja studiju programma, bakalaura studiju programma ekonomikā.

 Darba pieredze- Bērnu un Jauniešu centrā „Jaunība” (BJC) skolotājs,

                           Daugavpils mākslas skola „Saules Skola” .

                     Interešu izglītības programmas nosaukums    -   Kultūrizglītība

 

                                     Apakšprogrammas nosaukums – Sporta dejas